خلاصه مسابقه نسکار شارلوط 2019

238
موتوراسپورت ایران - خلاصه مسابقه نسکار کوکا کولا 600 درپیست شارلوط 2019 که با پیروزی مارتین ترویکس جونیور به پایان رسید.
pixel