دستگاه سختی سنج پرتابل فلزات | آموزش کالیبراسیون سختی سنج پرتابل کوپا

409
دستگاه سختی سنج پرتابل فلزات D06. آموزش کالیبراسیون سختی سنج پرتابل کوپا. سختی سنجی در زمان خرید قطعات و در هر نقطه از قطعات سنگین و بزرگ بدون نیاز به جابه جا کردن آن ها بوسیله دستگاه سختی سنج (Hardness Tester) کوپا. سختی سنج قطعات با سطوح منحنی، متخلخل و زاویه دار و در تمام جهات. https://www.koopaco.com info@koopaco.com تماس: 01133366282 - 09358445363 شبکه های اجتماعی: koopacompany
pixel