نخبگان هوشمند قزوین چرتکه فارسی رباتیک دانش آموزی 33228982

132

 ثبت نام چرتکه فارسی در نخبگان هوشمند قزوین اولین و تنها مرکز آموزش چرتکه فارسی تنها چرتکه فارسی با مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش 33228982 قزوین خیام رباتیک کودک و دانش آموز یک ترم مقدماتی بنام مکانیک ربات آموزش داده میشود. در این ترم بچه ها مهارت کار با پیچ و مهره، قطعات مونتاژی، لینکها و المانهای مورد استفاده در ربات را آموزش دیده و بعد از رسیدن به مهارتهای لازم وارد ترم های اصلی میشوند.