یک دقیقه با کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

94
اقتصاد هند درسال2030 اقتصاد آمریکا را پشت سر می‌گذارد. تغییرات شدید اقتصاد هند در دهه آینده، در کدام حوزه‌ها متمرکز خواهد بود؟
pixel