من کی هستم ؟ who am i

95

https://www.naserkral.com/files/details.php?id=25title=- یکی از مستندهای خیلی زیبای راز که در واقع به بحث روح و ماهیت و قدرت آن در زندگی و دنیای هر کس میپردازد. در این ویدیو با عنوان من کی هستم ؟ بررسی میکند که افکار از کجا می آیند ؟ امروز انسانها به مرحله ای رسیده اند که به نظر میرسد هیچ چیز برای آنها ناممکن نباشد. جهانی که در آن همه خواسته های ما قابل دسترسی هستند. به نظر میرسد مسیر ما در راه توسعه بدون هیچ مرزی ادامه یابد. ولی هدف ما چیست ...

۷ ماه پیش
# روح
NaserKral 6 دنبال کننده
pixel