- چگونه می توان سلاح لحیم کاری را ساخت؟

2,298

سلام به همه، امروز من شما را راهنمایی خواهم کرد تا یک تفنگ لحیم کاری را از ترانسفورماتورهای ساده بسازید - برای ترانسفورماتور لحیم کاری خانگی دست ساز از این ما نیاز داریم - 1 ترانسفورماتور قدیمی از بلندگوهای کامپیوتر، بلندگوهای صوتی یا دی وی دی گرفته شده است - 1 40cm طولانی 7li سیم مسی، سیم 1 حدود 1.5 متر طول 0.1li به سیم پیچ ثانویه استفاده می شود چراغ های زنگ شیشه ای - 1 لوله ساخته شده از دسته PVC

creative channel
creative channel 169 دنبال کننده