تیزر مستند «کاغذ پرنده» از نیتن ساونی راجر هیل

87

اثر راه یافته به بخش «مستند» مسابقه سینمای بین الملل از کشور فلسطین