تجربه شکست در گوگل

36

صحبت های علی امینیان Machine learning engineer در گوگل از شکست های گوگل