هلند-آمستردام-نوازنده دیجیریدو

2,566

نوازنده خیابانی در آمستردام هلند که ساز عجیب دیجیریدو رو به زیبایی می نوازد . پاییز 1388