ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

بازدید از کارخانه تیشو سازی در چین

403
کارخانه فوق ۷ خط تولید کاغذ تیشو دارد ( سالن شماره یک)
pixel