اهمیت تشکر، و تحسین کردن

579

سخنرانی در مجموعه همایش تِد. TED یک مجموعه هممایش جهانی است که در آن ایده های پیشرو ارائه می شود. ما را در کانال تلگرام همراهی کنید https://telegram.me/koodaksalam

۲ سال پیش
# TED
کودک سلام
کودک سلام 13 دنبال کننده