میزگرد «آسیب شناسی هفت دهه برنامه ریزی توسعه در ایران»

506
میزگرد «آسیب شناسی هفت دهه برنامه ریزی توسعه در ایران» با حضور "خانم دکتر اطهره نژادی"، "آقای دکتر حجت الله میرزایی"، "سیدمحمد بهشتی"و "سعید غلامی نتاج امیری" درهمایش "توسعه ایران؛ فرصت ها و چالش ها" 21 آذر 1397/ دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
pixel