مصاحبهٔ برد پیت با فضانورد ناسا برای فیلم Ad Astra

966
بخشی از مصاحبهٔ برد پیت با یکی از فضانوردان ناسا را تماشا کنید. این مصاحبه به مناسبت بازی پیت در نقش یک فضانورد در فیلم Ad Astra انجام شده. این مصاحبه را با زیرنویس فارسی در هفدانگ تماشا کنید. www.hafdang.com
هفدانگ 11.8 هزار دنبال کننده
pixel