سی سال، سی موسیقی و یک جایزه

33,911
سی سال، سی قطعه و یک جایزه، این ویژه برنامه ای است که زین پس در برترین ها عرضه می کنیم، از سال 1368 تا سال 1397 هر سال قطعاتی را که بیشتر شنیده شده اند را به نظرسنجی گذاشتیم موزیک برتر هر سال را که شما انتخاب کرده اید اعلام می کنیم، در مرحله بعد موزیک های برتر هر دهه را به نظر سنجی می گذاریم و در نهایت موزیک برتر سی سال بعد از انقلاب را. فعلا این تیزر را داشته باشید تا روز انتشار اولین قسمت از برنامه که به امید خدا یکشنبه هفته بعد خواهد شود.
pixel