رونمایی از بسته بندی پاکتی و جعبه مادر خلیلی

75
این کاراکتر در محیطی باز با وزش باد قرار داشته و به همین دلیل شال خود را محکم گرفته تا از ربوده شدن آن توسط وزش باد جلوگیری کند. شدت باد همچنین باعث پخش شدن گل‌های زعفران در هوا شده اما این کاراکتر در چنین وضعیتی لبخند زده و با شادمانی از زیبایی و طراوت محیط خود لذت میبرد. ما این کاراکتر را با UV موضعی تا جلوه و جلب توجه مخاطب را نسبت به آن بیشتر کنیم. خارج از کاراکتر، ما در پایین این طرح از چیزی استفاده کردیم که به ندرت در طراحی بسته بندی زعفران به چشم میخورد: بنفش‌کوب. برعکس طلاکوب که این روزها در صنعت چاپ تقریبا اشباع شده، نوع چاپی مثل بنفش‌کوب بخوبی جلب توجه کرده برجستگی خاص خود را برای مخاطب به نمایش میگذارد. ما از این ویژگی در نام محصول و لوگوی برند نیز بهره بردیم تا به برجسته بودن آنها در طراحی تاکید داشته باشیم. دیدن دیگر تصاویر: https://www.zarifgraphic.com/portfolio/1026/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
pixel