مکالمه زبان انگلیسی در دوماه

2,959

در این دوره آموزشی مهندس زرین کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر با کمک نرم افزار های آموزشی سخنگو مکالمه زبان را از سطح مقدماتی تاسطح پیشرفته به شما آموزش می دهد برای دانلود نرم افزار سخنگو زبان انگلیسی فیلم های آموزشی بیشتر به سایت www.zarinyar.com مراجعه کنید.