انیمیشن « پسر دریا» از شبکه جهانی جام جم

624

ماهی ها در شهر ماهیها زندگی می کنند تا اینکه برای بچه ماهی ها و دریا مشکلی پیش می آید و دچار خطر می شوند که با اتحاد و همبستگی ماهیها مشکل حل می شود و دریا نجات پیدا میکند 1758