مجموعه اموزشی روانکاوی پویشی از دکتر دونالد کی(ISTDP)

811

اموزش روانکاوی پویشی(ISTDP) پیر درمان روانکاوی پویشی در صحنه حاضر میشود و شما را دعوت میکند به تماشای متفاوت ترین مجموعه آموزشی ISTDP از دکتر دونالد کی درمانگری حرفه ای با سابقه اموزش و درمان بین المللی فروشگاه محصولات: WWW.RAVANCALL.COM شماره های پشتیبانی 02175038202

روانکال
روانکال 20 دنبال کننده