پس از جراحی بینی تا چه مدت باید چسب بزنیم؟

5,537

سوالی که پس از عمل زیبایی بینی بسیار رایج است، مدت زمان چسب زدن بینی است، اینکه تا چه مدت باید به چسب زدن بینی ادامه داد... دکتر برومند جراح بینی و زیبایی توضیح می دهد. مشاهده مطالب تکمیلی در سایت: www.DrBoromand.com