استفاده از ضمیر ناخود آگاه در فوتسال

2,895

از ضمیر ناخودآگاه کمک بگیرید ؛ دیدن چند باره مسابقات و تکنیک ها و تاکتیک ها، باعث تصویر سازی موفق در ذهن شما میشه و به شما کمک میکنه که بتونید اونهارو در مسابقات اجرا کنید. مغز انسان،درصد بالایی از دستورات رو بر اساس داده های ضمیر ناخود آگاه صادر میکنه و مشاهده،بیشترین تاثیر رو در ساماندهی ضمیر ناخودآگاه داره.

pixel