ثبت نام نیروی زمینی ارتش

7,135
نیروی زمینی ارتش هر ساله با برگزاری آزمونی مستقل از میان داوطلبان متقاضی که شرایط استخدام نیروی زمینی ارتش 98 را دارند اقدام به استخدام می کند .
هیوا 83 دنبال کننده
pixel