تفاهم نامه ای برای احداث 88 مرکز جامع سلامت در کشور

228
تفاهم نامه ی احداث 88 مرکز جامع سلامت و مراکز بهداشتی، درمانی در مناطق محروم کشور، با حضور دکتر مخبر دزفولی رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به امضا رسید.
pixel