چاخته| شعرخوانی به گویش دشتی | مهدی شیخیانی

3,263

مهندس مهدی شیخیانی از شاعران و هنرمندان خوش ذوق خورموجی ست که به گویش دشتی شعر می سراید.

چاخته 48 دنبال کننده
pixel