کتابی درباره امید، گابریل گارسیا مارکز، خوانش شیدا حبیبی

190
از گابریل گارسیا می پرسند: اگر بخواهی کتابی صد صفحه ای درباره امید بنویسی، چه می نویسی؟ گفت: نود و نه صفحه را خالی می گذارم. صفحه آخر، سطر آخر می نویسم: "یادت باشد دنیا گرد است.،هر وقت احساس کردی به آخر رسیدی شاید در نقطه شروع باشی" زندگی ساختنی است؛ نه ماندنی. بمان برای ساختن! نساز برای ماندن! منتطرنباش کسی برایت گل بیاورد! خاک را زیر و روکن! بذر را بکار! از آن مراقبت کن! گل خواهد داد.
1 سال پیش
Sheyda Habibi 104 دنبال کننده
pixel