شاملی : بدون هماهنگی شخصی دیگری را به عنوان سرپرست معرفی کردند

94
صحبت های آقای شاملی رئیس سابق هیئت ورزش های همگانی کرمانشاه در حاشیه کنفرانس خبری مدیران سابق این فدراسیون
لحظه 916 دنبال کننده
هم گناه - فصل 2 قسمت 4
%96
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: 59 دقیقه
هم گناه - فصل 2 قسمت 4
pixel