تولید حشره کش با استفاده از اسید بوریک(نگین تجارت پیام)

727

تولید حشره کش با استفاده از اسید بوریک(نگین تجارت پیام) یک آزمایش ساده و بی خطر میباشد. مواد اولیه مورد نیاز برای تولید حشره کش اسید بوریک شکر سفید آب داغ آب سرد دستمال کاغذی سطل پلاستیکی 54571 021 نگین تجارت پیام وارد کننده سید بوریک . http://aryachemical.com/index.aspx?Product=اسید-بوریک