دریافت تندیس نقره ای ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان

959

در هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، شرکت لامپ پارس شهاب مفتخر به دریافت "تندیس نقره ای ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان" شد. برآورده کردن نظرات و پیشنهادات مشتریان از موارد اصلی بررسی شده و کسب این دستاورد است.