طول کشش(Draw Length) در کمان ریکرو

1,167
کمان-یار 58 دنبال‌ کننده
Performance Archery جلسه هفدهم: طول کشش(Draw Length) در کمان ریکرو
کمان-یار 58 دنبال کننده
pixel