فضای مجازی از کجا آمده ؟

1,154
گفتگو درباره فضای مجازی در برنامه نگاه ۱ - ویژه برنامه نگاه ۱ (شبکه ۱ سیما) مورخ ۱۳۹۹/۰۶/15 با حضور رئیس مرکز ملی فضای مجازی سید ابوالحسن فیروزآبادی
pixel