آموزش معادلات دیفرانسیل درس ۲۰: عامل انتگرال ساز مثال ۲

223

مدرس: دکتر علی مس‌فروش، استاد دانشگاه صنعتی شاهرود. درس‌های بیشتر در وبلاگ آموزشی من https://bit.ly/2G1e2NV