آموزش زبان انگلیسی بیماری ها

429
در این ویدیو بیماری های کاربردی به زبان انگلیسی همراه با تصاویر و تلفظ آن توضیح داده شده است
pixel