دکتر کلمن - علی فودباز قسمت سوم فصل اول

562

ماجراهای این قسمت: 1) شکم چرونی و خسیس بودن جویی کارکتر محبوب سریال فرندز (friends) 2) رستوران گردی و امتحان کاسه کباب اردبیل 3) شوخی ریز با دکتر دندانپزشک که فودبلاگری میکنه و تو کاره تبلیغه

علی فودباز 202 دنبال کننده
pixel