نقاشی‌هایی که با عکس مو نمی‌زنند!

1,797

آرینز استنلی، هنرمند نیجریه‌ای نقاشی‌هایی می‌کشد که تشخیص‌شان با عکس بسیار مشکل است. این سبک به هایپررئالیسم مشهور است و مشخصه‌ی اصلی‌اش تمایزناپذیریِ نقاشی از عکس است. در این ویدیو از Great Big Stories و با زیرنویس فارسی هفدانگ با این سبک و آثار استنلی آشنا شوید. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9.2 هزار دنبال کننده