جراحی بیوپسی مخاط دهان بدون بیحسی با القای هیپنوتیزم

2,092

جراحی بیوپسی مخاط دهان بدون بیحسی با القای هیپنوتیزم توسط آقای دكتر فتحی دانشیاربیهوشی -جراح دكتر صنعت خانی استاد دانشكده دندانپزشكی - فیلم با اجازه كتبی بیمارباهدف نشر علم بارگذاری شده است