لحظه دیدار 2 - قسمت 9 - همراه با خاطرات آذر نجیبی

203

مجموعه مستند لحظه دیدار - کاری از اداره طرح و برنامه شبکه جهانی جام جم - تهیه کننده: هاشم علی اکبری - کد ویدیو: 6164