آنونس مستند شیرین تر از عسل - روایتی نوجوانانه از پیاده روی اربعین

201

مستند شیرین تر از عسل روایتی نوجوانانه از پیاده روی اربعین حسینی - به تهیه کنندگی و کارگردانی محمد حاجی مقصودی - مجری طرح رویش فیلم - تهیه شده در شبکه امید صدا و سیمای حمهوری اسلامی ایران

رویش فیلم
رویش فیلم 60 دنبال کننده