آرایشگران چگونه می توانند کارت مربیگری دریافت کنند؟

562

آرایشگرانی که علاقه مند به تدریس و آموزش یکی از رشته های آرایشی و بهداتی هستند حتما باید کارت مربیگری داشته باشند. اما سوال اصلی این است. چگونه می توان برای تدریس آرایشگری کارت مربیگری دریافت کرد؟ 02177439936- 093۵6000743

آرایار 63 دنبال کننده
pixel