پارک های آینده!

341

شرکتthe Void که در زمینه در زمینه تکنولوژی واقعیت مجازی فعالیت میکند،قصد دارد تا سال ۲۰۱۶ در آمریکا اولین نمونه از پارک های مجازی را احداث نماید. در این ویدیو می توانید با ایده ای که The Void در سر دارد، بیشتر آشنا شوید.