آموزش به کودکان با بازی - تریلر بازی نورولند

115
بازی نورولند (www.neurolandgame.com) برای کودکان 6 الی 12 سال ساخته شده است، این بازی به شکل هوشمند حوزه هایی از توانایی های یادگیری کودک؛ همچون املا، ریاضی، توجه و حافظه که نیاز به بهبود دارند را شناسایی کرده و بازی های مرتبط با همان حوزه را برای بهبود این توانایی ها برای وی اجرا می کند.
pixel