نمونه ای از آنالیز های انجام شده با سامانه آزمون آنلاین پارسه

848

مشاهده نمره ، رتبه و تراز در هر درس مشاهده تعداد سوالات درست، غلط و نزده مشاهده میزان افزایش نمره و رتبه با حذف تعداد سوالات غلط مشاهده وضعیت داوطلب با میانگین نتیجه آزمون مشاهده روند پیشرفت در هر آزمون و درس زمان برگزاری : آزمون جامع سوم : جمعه 17 خرداد آزمون جامع چهارم : جمعه 24 خرداد 02188889156 09204001354 09124000354 @dparseh86 پارسه همواره پیشرو