حل تعدادی از تست های کارشناسی ارشد شیمی آلی و مقایسه با ویدئوی نخبگان شریف

94

در این ویدئوی آموزشی تعدادی از تست های کارشناسی ارشد رشته شیمی توسط دکتر ناهید موسی وند با بیانی سلیس و روان ارائه شده است و با ویدئوی آموزشی نخبگان شریف مقایسه شده است برای دریافت کل این مجموعه فاخر به سایت WWW.Nokhbesharif.ir مراجعه نمایید یا با شماره 44252500-021 تماس بگیرید