مدل ساده و در عین حال قدرتمند سایمون سینک

72

سایمون سینک مدل ساده و در عین حال قدرتمندی برای رهبری الهام بخش ارائه می دهد. این مدل با یک دایره طلایی و پرسش "چرا؟" آغاز می شود. وی شرکت Apple، دکتر مارتین لوترکینگ و برادران رایت را مثال می زند و به عنوان مثال نقض، از شرکت Tivo که با مشکل روبروست، بهره می گیرد. برای ساختن رویاهایتان منتظر کسی نباشید این خود شما هستید که زندگیتان را خلق می کنید!!!

wsafar.com
wsafar.com 3 دنبال کننده