....

6 ماه پیش
چجورمیشه بااقای ریوندی صحبت کرد؟قبلاازعنایتی که میفرماییدپاسخ میدین کمال تشکردارم ینی اقای ریوندی خودتون جواب میدین یا..؟خب میخوام درموردکاربهاتون صحبت کنم خواهشاجواب بدین

u_7146055

6 ماه پیش
عالی

miqdadelevi

6 ماه پیش
لایک

13642598

6 ماه پیش
عالی
pixel