فصل ها به انتظار دستهای تو گذشت

39
امید منوچهریان 21 دنبال‌ کننده

فصل ها به انتظار دستهای تو گذشت بخشی از شعر خوانی امید منوچهریان بخش 6

pixel