حنای آخوندی در رقابت با حناچی رنگ باخت/پیروز حناچی شهردار تهران شد

188

به گزارش ایران رویداد اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی امروز شورا از میان دو گزینه عباس آخوندی و پیروز حناچی، شهردار جدید را انتخاب کردند. در این رقابت حنای اخوندی در رقابت با حناچی رنگ باخت و حناچی پیروز رقابت با آحونی شد و در نهایت با اختلاف 1 رای و با کسب 11 رای از شورای شهر ، شهردار تهران شد.این فیلم انتخاب شهردار تهران است که در ایران رویداد