تصویربرداری حرکت آهسته از پرواز ماکائوها در طبیعت

455
طوطی سانان
طوطی سانان 590 دنبال کننده