داغترین‌ها: #فاطمیه

تنگی مادرزادی زیر دریچه ائورت

90
90 بازدید
اشتراک گذاری
یك بیماوی مادرزادی قلب وجود پرده اضافی زیر دریچه است كه ایجاد تنگی در مسیر خروج خون میكند و باید برداشته شود
pixel