دروغ وهابیت: پیامبر اکرم فقط با واسطه فرشتگان صلوات و اعمال امت را می بیند(2)

46
دروغ وهابیت: پیامبر اکرم(ص) فقط با واسطه فرشتگان صلوات و اعمال امت را می بینید و می فهمد قسمت ۲
Maddah EBN Malek 13 دنبال کننده
pixel