هیچ وقت جلوی اشتباهاتتون سکوت نکنید

84

هیچ وقت جلوی اشتباهاتتون سکوت نکنید. وقتی اشتباهی می کنید و روی اشتباهتون سرپوش میذارید؛ ذهن یاد میگیره که شما رازش رو نگه می دارید و دوباره و دوباره و... اشتباه میکنه و این شما هستید که هر بار باید تاوانش رو بدید.

قانون صفرم
قانون صفرم 5 دنبال کننده