سخنرانی رحیم خستو سخنگو و رئیس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای اسلامی شهرکرج

41
مراسم بزرگداشت استاد داوود فتحعلی بیگی آقای نمایش ایران در روز 5 مرداد 98 در سالن شهیدان نژاد فلاح کرج
pixel